CIRURGIA ORAL

La cirurgia oral es basa en el diagnòstic i tractament quirúrgic de les malalties, anomalies i lesions de les dents, de la boca, dels maxil·lars i dels teixits circumdants.

Mitjançant tècniques quirúrgiques es poden tractar patologies de la cavitat oral. Les cirurgianes del nostre equip realitzen intervencions com extraccions dentals de complexitat, extraccions de queixals del seny, resecció de frenets labials o linguals,o ressecció de lesions bucals. També realitzem reposició de teixits durs (ós) i teixits tous (geniva) per a la posterior col·locació d’implants dentals. En cas necessari es realitzen estudis anatomopatològics dels teixits extirpats.

Posteriorment a l’acte quirúrgic, indiquem les precaucions i pautes a seguir (antibiòtics, analgèsics i antiinflamatoris) per tal d’evitar possibles complicacions.