ESTÈTICA DENTAL

L’estètica dental es centra en la bellesa i el disseny del somriure. L’especialista utilitza les diferents tècniques restauradores més avançades segons les necessitats de cada pacient:

  • Carilles estètiques de resina: de forma mínimament invasiva, es realitzen directament a la clínica i en una sessió. Millorant color i forma de les dents.
  • Carilles o corones de ceràmica: Màxim esponent en estètica, en casos en que el requeriment de canvi de color o forma és més sever. Realitzem el tractament en diverses sessions i utilitzem ceràmiques d’última generació.
  • Blanquejament extern a la consulta: Aconseguim retornar o millorar el blanc natural de les dents de forma no invasiva i no abrasiva d’una forma controlada.
  • Blanquejament intern: quan és només una dent que s’ha enfosquit a causa d’un traumatisme o tractament de nervi antic, podem utilitzar aquesta tècnica des de l’interior de la dent per tal de tornar a adquirir el color original de la peça.