IMPLANTOLOGIA

Els implants són la millor opció per reposar les dents perdudes. A Espai Dental La Perla utilitzem els últims avenços tecnològics, materials i tècniques a l’hora de col·locar implants.

Els implants dentals són unes fixacions de titani que es col·loquen a l’interior de l’òs, substituint les arrels de les dents perdudes. Després hi col·locarem una peça artificial amb la mateixa funcionalitat i estètica que la dent natural.

El tractament amb implants evita haver de reduïr dents naturals i ens dóna l’opció d’oblidar-nos de pròtesis de posar i treure i amb ganxos, guanyant en comoditat i tornant a percebre les dents com a nostres.

L’especialista l’informarà de quines són les millors opcions en el seu cas, tenint en compte els diferents tipus de tractament existents:

  • Reposar una o vàries dents perdudes
  • Utilitzar els implants com a anclatge per una pròtesi removible
  • Utilitzar els implants per subjectar de forma fixa una pròtesi complerta

Per tal de reduir possibles riscos que poden aparèixer en qualsevol procediment quirúrgic, realitzem totes les proves diagnòstiques necessàries per a garantir l’èxit del tractament. D’aquesta manera podrem saber exactament la qualitat i la quantitat òssia de la que disposem, i així poder col·locar els implants de la millor manera possible en els casos més complexes.

En la majoria de casos aquests tractaments es realitzen amb anestesia local, de la mateixa manera que en altres tractaments odontològics més bàsics, i en casos molt concrets, bé per indicació mèdica o perquè el pacient ho demana, es pot realitzar el tractament amb sedació.

Sempre li recomanarem quina és la millor opció de tractament i li donarem indicacions que ajudaran a evitar o disminuir les possibles molèsties que puguin aparèixer després de la intervenció quirúrgica.