PERIODÒNCIA

La primera senyal d’unes genives malaltes és el sagnat i la inflamació. L’especialista realitzarà una valoració de l’estat de les genives i recomanarà el tractament necessari per resoldre la patologia.

El primer grau de patologia gingival es la gingivits. En la majoria de casos, es resol amb una higiene oral i consells de prevenció pel pacient en quant a tècniques de raspatllat, i productes dentals específics .

Una gingivitis no tractada, pot derivar a graus més severs de patologia periodontal, augmentant el risc de perdre suport ossi de les dents, amb el resultat de movilitat o pèrdua de les peces dentals. El tractament específic en aquests casos el determinarà l’especialista i pot consistir en curetatges o raspats gingivals o cirurgies mucogingivals amb injerts de teixits en cas necessari.